Een van onze kernactiviteiten is het verrichten van grondwerk. Hieronder verstaan wij:

  • uitgraven van funderingen en uitgraven voor bestratingen
  • leggen van rioleringen
  • uitgraven van vijvers
  • leeghalen en kaal maken van uw tuin
  • uitmaaien van sloten
  • rooien van bomen en struiken